Ενίσχυση Κτιρίων – Τοιχοποιίας – Λιθοδομών – Φέροντος Οργανισμού

  • ενισχύσεις κτιρίου με μανδύες γκανάιτ
  • ενίσχυση πλάκας με ρητίνη
  • ενίσχυση κτιρίου με ανθρακονήματα
  • εκτοξευόμενο σκυρόδεμα gunite
  • πλέγμα ενίσχυσης τοιχοποιίας
  • ενισχύσεις με ανθρακοελάσματα