Από την ίδρυσή μας και μέχρι σήμερα έχουμε εκτελέσει πλήθος χωματουργικών εργασιών, όπως εκσκαφές θεμελίων και υπογείων, επιχώσεις, διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου κ.α., σε μεγάλα και μικρά ιδιωτικά έργα.

Διαθέτουμε χώμα φύτευσης καθώς και εμπλουτισμένα χώματα με compost.