Με πλήρη γκάμα πολύ μικρών μηχανημάτων εσωτερικών χώρων εκτελούμε χωματουργικές εργασίες, κατεδαφίσεις κλπ. σε στενούς και περιορισμένους χώρους (ορόφους, υπόγεια, διαδρόμους, αυλές, κήπους). Δυνατότητα διέλευσης από σκάλες και εισόδους των 70 εκ.!