Η ατομική επιχείρηση τεχνικών έργων Δημήτρη Ευστρατίου Κατζουρίδη ιδρύθηκε το 1989 από τον Δ. Ε. Κ. ο οποίος είχε ήδη 10ετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών .
Το 1979 σε ηλικία 14 ετών ξεκίνησε να δουλεύει και να μαθαίνει την τέχνη του «μπετατζή» πλάι στον πατέρα του Στρατή Δημητρίου Κατζουρίδη, ο οποίος εργαζόταν στο χώρο αυτό απ ΄ το 1950 .
Εκτός από τον τομέα του σκυροδέματος ενδιαφέρθηκε και έμαθε την τέχνη των λιθοδομών από παλαιούς τεχνίτες του είδους .
Πολύτιμος σύμβουλός σε όλα τα έργα του είναι ο αδερφός του Γιώργος Ε. Κατζουρίδης .
Εκτέλεσε πολύ μεγάλο αριθμό έργων , από σκυρόδεμα ( ΤΑ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΑ ΚΤΙΡΙΑΚΆ ΠΆΝΩ ΣΤΟ ΝΗΣΊ!!!!! ) , με άριστα αποτελέσματα τόσο από πλευράς ποιότητας και εμφάνισης όσο και από τους συντομότερους δυνατούς χρόνους.
Έχει εξειδίκευση στα έργα από εμφανές σκυρόδεμα . Εκτέλεσε πολλά έργα με ύψιστο βαθμό δυσκολίας όπως εκκλησιαστικά έργα ( βασιλική με τρούλο εξολοκλήρου από μπετόν , νάρθηκες και τέμπλα από εμφανές σκυρόδεμα , κ.λπ.) , έργα με δύσκολη έως αδύνατη πρόσβαση , υποθαλάσσια έργα , έργα με πολύ μικρό χρόνο παράδοσης ( 24ωρη απασχόληση ), κ.λπ.
Πέραν των έργων από σκυρόδεμα έχει πραγματοποιήσει πολλές ολοκληρωμένες κατασκευές (με το κλειδί στο χέρι) , προσθήκες, αναπαλαιώσεις κτηρίων, ανακατασκευές , κτήρια εξολοκλήρου από πέτρα, αντιστηρίξεις από λιθοδομές, βαθμίδες από ξερολιθιές (σέτια), χωματουργικά, αποστραγγιστικά, βελτιώσεις κτημάτων , περιφράξεις ,υποβρύχιες εργασίες κ.λπ. Τα τελευταία χρόνια έχει εκτελέσει και αρκετά έργα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ΓΚΑΝΑΙΤ.
Ενημερώνεται διαρκώς για τις νέες τεχνολογίες στο χώρο των κατασκευών . Χρησιμοποιεί πάντα πιστοποιημένο εξοπλισμό των καλύτερων εταιρειών του είδους τον οποίο εμπλουτίζει , ανανεώνει και συντηρεί επιμελώς . Δίνει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα ασφάλειας καθώς και στη συμπεριφορά και τον ευπρεπισμό των εργατοτεχνιτών του.
ΣΥΝΕΡΓΆΖΕΤΑΙ ΣΤΕΝΆ ΜΕ ΤΗΝ DOKA HELLAS (ΑΥΣΤΡΙΑΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΩΝ) τόσο σε επίπεδο προσφορών όσο και κατά το στάδιο της κατασκευής!!!!!!!
Διαθέτει τεχνικό γραφείο στον Παλαιόκηπο Γέρας με γραμματειακή υποστήριξη και πλήρη μηχανοργάνωση . Απασχολεί σε μόνιμη βάση μια γραμματέα , μια μηχανικο ΤΕ, 2 οδηγούς – χειριστές και έναν πυρήνα 12 εργατοτεχνιτών , οι περισσότεροι εκ των οποίων εργάζονται στην επιχείρηση από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της . Κατά καιρούς και αναλόγως των έργων , έχει απασχολήσει μεγάλο αριθμό εργαζομένων στον τομέα του σκυροδέματος (έως 54 εργατοτεχνίτες) καθώς και λιθοξόους- χτίστες πέτρας και τούβλων – τεχνίτες επιχρισμάτων – ελαιοχρωματιστές κ.λπ. Xρησιμοποιεί κατά περίπτωση τους απολύτως καλύτερους υπεργολάβους της Μυτιλήνης διαφόρων ειδικοτήτων.