Διαθέτουμε υλικά παλαιάς κοπής προερχόμενα από κατεδαφίσεις όπως αγκωνάρια, παλαιά συμπαγή τούβλα κα.