Με ιδιόκτητο εξοπλισμό πραγματοποιούμε εφαρμογές εκτοξευόμενου σκυροδέματος ‹γκανάιτ›.

Eπισκευές – αποκαταστάσεις κατεστραμμένων διαβρωμένων και σαθρών σκυροδεμάτων.

Ενισχύσεις τοιχοποιίας και λιθοδόμων, αντιστηρίξεις πρανών.

Η σίγουρη και αντισεισμική λύση σε προβληματικά και επικίνδυνα κτίρια.